1974–2024 50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ – ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
1974–2024 50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ – ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ

CYTA Soeasy Υπηρεσία


Διάρκεια Ισχύος

Μπορείς να κάνεις και να δέχεσαι κλήσεις, εντός μιας καθορισμένης περιόδου της διάρκειας ισχύος.

Αρχικός χρόνος ομιλίας €5 Διάρκεια ισχύος 90 μέρες
Αφού λήξει η διάρκεια ισχύος, στις επόμενες 7 μέρες μπορείς μόνο να δέχεσαι κλήσεις και να καλείς το 1882,το 132 και τις Υπηρεσίες Άμεσης Ανάγκης. Τυχόν υπόλοιπο χρόνου ομιλίας παγοποιείται αυτόματα.
Στις επόμενες 15 μέρες μπορείς μόνο να καλείς το 1882, το 132 και τις Υπηρεσίες Άμεσης Ανάγκης.
22 μέρες μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος, αν δεν ανανεωθεί ο χρόνος ομιλίας, η soeasy τερματίζεται.
Κάρτες Χρόνου €5, €10, €20, €35
Top-up Διάρκεια Ισχύος
€5 180 ημέρες
€10 365 ημέρες
€20 365 ημέρες
€35 365 ημέρες
Αφού λήξει η διάρκεια ισχύος, στις επόμενες 7 μέρες μπορείς να δέχεσαι κλήσεις, να καλείς το 1882, το 132 και τις Υπηρεσίες Άμεσης Ανάγκης. Τυχόν υπόλοιπο χρόνου ομιλίας παγοποιείται αυτόματα.
Στις επόμενες 15 μέρες μπορείς μόνο να καλείς το 1882, το 132 και τις Υπηρεσίες Άμεσης Ανάγκης.
22 μέρες μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος, αν δεν ανανεωθεί ο χρόνος ομιλίας, η soeasy τερματίζεται.

Η soeasy σου δίνει τα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται στον πίνακα, μέσα στα οποία έχεις τη δυνατότητα να ανανεώσεις το χρόνο ομιλίας σου και να επιστρέψεις στην κανονική λειτουργία της σύνδεσής σου, πιστώνοντας νέα Κάρτα Χρόνου. Τυχόν παγοποιημένος χρόνος ομιλίας, μεταφέρεται και προστίθεται στην αξία της νέας Κάρτας Χρόνου που έχεις πιστώσει.
Developed by ZEBRA Consultants.
Powered by zeContent, zeCustomer and zeCommerce.