29 χρόνια εξειδίκευσης στην κινητή - 23 χρόνια συνεργασίας με τη Cyta

FREEDOM

NEW

FREEDOM

Απεριόριστα Λεπτά

Απεριόριστα SMS

Απεριόριστα GB

€28,00 /μήνα

Προσφορά €22,40 /μήνα

NEW

FREEDOM Plus

Απεριόριστα Λεπτά

Απεριόριστα SMS

Απεριόριστα GB

€33,00 /μήνα

Προσφορά €26,40 /μήνα

NEW

FREEDOM Max

Απεριόριστα Λεπτά

Απεριόριστα SMS

Απεριόριστα GB

Μέγιστη διαθέσιμη

Ταχύτητα Mobile Internet

€41,00 /μήνα

Προσφορά €32,80 /μήνα

1. Tα προγράμματα με συσκευή παρέχονται με 24μηνο συμβόλαιο.
2. Τα προγράμματα χωρίς συσκευή (sim-only) παρέχονται με 24μηνο συμβόλαιο ή μηνιαίο συμβόλαιο. Η χρέωση για το μηνιαίο συμβόλαιο είναι η ίδια με τη συνδρομή μετά τη λήξη του 24μηνου συμβολαίου. Το μηνιαίο συμβόλαιο παρέχεται μέσω του δικτύου καταστημάτων Αηλιώτης.

Developed by ZEBRA Consultants.
Powered by zeContent, zeCustomer and zeCommerce.