29 χρόνια εξειδίκευσης στην κινητή - 23 χρόνια συνεργασίας με τη Cyta

RED

RED 1

300 Λεπτά

300 SMS

1 GB

Mobile Internet

€11,00 /μήνα

  • self care cyta               
  • personal cloud cyta               

RED 2

800 Λεπτά

800 SMS

4 GB

Mobile Internet

€17,00 /μήνα

  • self care cyta               
  • personal cloud cyta               

1. Tα προγράμματα με συσκευή παρέχονται με 24μηνο συμβόλαιο.
2. Τα προγράμματα χωρίς συσκευή (sim-only) παρέχονται με 24μηνο συμβόλαιο ή μηνιαίο συμβόλαιο. Η χρέωση για το μηνιαίο συμβόλαιο είναι η ίδια με τη συνδρομή μετά τη λήξη του 24μηνου συμβολαίου. Το μηνιαίο συμβόλαιο παρέχεται μόνο μέσω του δικτύου καταστημάτων Αηλιώτης.

Developed by ZEBRA Consultants.
Powered by zeContent, zeCustomer and zeCommerce.