29 χρόνια εξειδίκευσης στην κινητή - 23 χρόνια συνεργασίας με τη Cyta

FREEDOM Youth

NEW

FREEDOM Youth
Ηλικίες 18-27 χρόνων

Απεριόριστα Λεπτά

Απεριόριστα SMS

Απεριόριστα GB

€19,60 /μήνα

NEW

FREEDOM Plus Youth
Ηλικίες 18-27 χρόνων

Απεριόριστα Λεπτά

Απεριόριστα SMS

Απεριόριστα GB

€23,10 /μήνα

NEW

FREEDOM Max Youth
Ηλικίες 18-27 χρόνων

Απεριόριστα Λεπτά

Απεριόριστα SMS

Απεριόριστα GB

Μέγιστη διαθέσιμη

Ταχύτητα Mobile Internet

€28,70 /μήνα

1. Tα προγράμματα με συσκευή παρέχονται με 24μηνο συμβόλαιο.
2. Τα προγράμματα χωρίς συσκευή (sim-only) παρέχονται με 24μηνο συμβόλαιο ή μηνιαίο συμβόλαιο. Η χρέωση για το μηνιαίο συμβόλαιο είναι η ίδια με τη συνδρομή μετά τη λήξη του 24μηνου συμβολαίου. Το μηνιαίο συμβόλαιο παρέχεται μέσω του δικτύου καταστημάτων Αηλιώτης.

Developed by ZEBRA Consultants.
Powered by zeContent, zeCustomer and zeCommerce.