1974–2024 50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ – ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
1974–2024 50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ – ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ

Συνεργάτες


Cytamobile-Vodafone

Η κινητή τηλεφωνία της ΑΤΗΚ, στα 18 χρόνια παρουσίας της στην Κυπριακή αγορά, ακολούθησε μια αξιοσημείωτη πορεία καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες. Δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των πελατών μας, πετύχαμε ένα πολύ φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο. Οι βασικές παράμετροι του σχεδίου αυτού, ήταν οι συνεχής βελτίωση του δικτύου μας, εισαγωγή καινούριων προηγμένων υπηρεσιών, συνεχής βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών και η παροχή τους στο κοινό, με όσο το δυνατό χαμηλότερες τιμές.

Η κινητή τηλεφωνία της ΑΤΗΚ παρέχει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, το οποίο περιλαμβάνει τόσο επικοινωνία φωνής όσο και επικοινωνία δεδομένων.

Το Φεβρουάριο του 2004, η ΑΤΗΚ υπόγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Vodafone, τη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο. Το νέο όνομα για την κινητή τηλεφωνία της ΑΤΗΚ είναι Cytamobile-Vodafone.

Με αυτή τη συμφωνία η Cytamobile – Vodafone γίνεται ο αποκλειστικός συνεργάτης της Vodafone στη Κύπρο. Σαν αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής και των νέων υπηρεσιών που θα εισαχθούν, οι πελάτες μας (πάνω από 568,000 σε αριθμό) θα έχουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης της ποιότητας ζωής και των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.Developed by ZEBRA Consultants.
Powered by zeContent, zeCustomer and zeCommerce.