29 χρόνια εξειδίκευσης στην κινητή - 23 χρόνια συνεργασίας με τη Cyta

Για Tablet / Laptop - Wi-Fi Hotspot

Ένα χαρακτηριστικό προτέρημα των smartphones είναι η δυνατότητα που παρέχουν για μετατροπή τους σε Wi-Fi Hotspot. Αυτό σου δίνει αυτόματα την ευκαιρία για καταμερισμό του τιμολογιακού σου σχεδίου δεδομένων που έχεις σε άλλες συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi (πχ PC, Laptop, tablet ή άλλο smartphone). Πιο κάτω θα βρεις οδηγίες για το πώς θα μετατρέψεις τη δική σου συσκευή σε Wi-Fi Hotspot.

Πρέπει να βεβαιωθείς ότι έχεις το κατάλληλο τιμολογιακό σχέδιο πριν από τη μετατροπή του κινητού σου σε Wi-Fi Hotspot ούτως ώστε να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις με υπέρογκες χρεώσεις. Η λήψη και αποστολή μεγάλων αρχείων από οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες στο δικτυό σου συσκευές, θα επιφέρει υψηλές χρεώσεις αν δεν έχεις το κατάλληλο τιμολογιακό σχέδιο. Μπορείς να μάθεις για τα διαθέσιμα τιμολογιακά σχέδια δεδομένων της Cytamobile-Vodafone κάνοντας κλικ εδώ.

Επιπρόσθετα η χρήση της συσκευής σαν Wi-Fi Hotspot καταναλώνει γρηγορότερα την μπαταρία της, γι΄αυτό είναι προτιμότερο να έχεις τη συσκευή σου πλήρως φορτισμένη.

Συσκευές Android Συσκευές iPhone Συσκευές BlackBerryΣυσκευές Windows 8

1. Από το μενού της συσκευής σου κάνε κλικ στο εικονίδιο ‘Ρυθμίσεις/Settings’.


2. Κάτω από το πεδίο ‘Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα/Wireless&Networks’ κάνε κλικ στην επιλογή 'Περισσότερες ρυθμίσεις/More Settings'.


3. Στη συνέχεια επίλεξε το ‘Tethering και φορητό σημείο πρόσβασης/Tethering & Portable hotspot ή Portable Wi-Fi Hotspot’.


4. Ακολούθως πρέπει να πιέσεις στην επιλογή δίπλα ακριβώς από το 'Φορητό σημείο πρόσβασης/Portable Wi-Fi Hotspot' για να το ενεργοποιήσεις. (Συνήθως ανάβει η ένδειξη ενεργοποίησης, πράγμα που σημαίνει ότι το δικό σου Φορητό σημείο πρόσβασης έχει ενεργοποιηθεί).


5. Το ‘Φορητό σημείο πρόσβασης/Portable Wi-Fi Hotspot’ που έχεις ενεργοποιήσει παίρνει αυτόματα την ονομασία της συσκευής σου και δημιουργεί ένα κωδικό πρόσβασης για το εν λόγω δίκτυο. (Οι κωδικοί αυτοί χρειάζονται για να συνδέσεις άλλες συσκευές με το Φορητό σημείο πρόσβασης που έχεις δημιουργήσεις).


6. Αν πιέσεις στην επιλογή ‘Φορητό σημείο πρόσβασης/Portable Wi-Fi Hotspot’< και ακολούθως στην επιλογή ‘Διαμόρφωση/Configure Wi-Fi Hotspot’ μπορείς να αλλάξεις το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που θα έχει το δικό σου Φορητό σημείο πρόσβασης. Καλό είναι να καταχωρήσεις ένα ‘δύσκολο’ για τους άλλους κωδικό πρόσβασης έτσι ώστε να μη μπορεί οποιοσδήποτε να συνδεθεί με το δίκτυό σου.


7. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της οθόνης του κινητού ένα εικονίδιο Wi-Fi το οποίο σηματοδοτεί ότι έχεις ενεργοποιήσει το ‘Φορητό σημείο πρόσβασης/Portable Wi-Fi Hotspot’. Για να το απενεργοποιήσεις πρέπει να μπεις πίσω στις ρυθμίσεις/settings του κινητού σου και να απενεργοποιήσεις την επιλογή δίπλα ακριβώς από το ‘Φορητό σημείο πρόσβασης/Portable Wi-Fi Hotspot’.


8. Από τα ‘Διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα/Available Wireless Networks’ οποιασδήποτε άλλης συσκευής μπορείς να αναζητήσεις και να συνδεθείς στο εν λόγω δίκτυο καταχωρώντας τον κωδικό πρόσβασης που όρισες προηγουμένως.


1. Από το μενού της συσκευής σου κάνε κλικ στο εικονίδιο ‘Ρυθμίσεις/Settings’.


2. Στο μενού ‘Ρυθμίσεις/Settings’ κάνε κλικ στο ‘Προσωπικό φορητό σημείο πρόσβασης/Personal Hotspot’.


3. Ακολούθως πρέπει να αλλάξεις την επιλογή ‘Προσωπικό φορητό σημείο πρόσβασης/Personal Hotspot’ σε ‘On’. Εξ ορισμού θα δεις ότι υπάρχει προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης τον οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για τη σύνδεση συσκευών στο δίκτυο σου. Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός για κάθε συσκευή iPhone αλλά αν θέλεις υπάρχει και η επιλογή αλλαγής του.


4. Από τα ‘Διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα/Available Wireless Networks’ οποιασδήποτε άλλης συσκευής μπορείς να αναζητήσεις και να συνδεθείς στο εν λόγω δίκτυο καταχωρώντας τον κωδικό πρόσβασης που όρισες προηγουμένως.


5. Για να το απενεργοποιήσεις πρέπει να μπεις μέσω των ρυθμίσεων/settings της συσκευής σου και να αλλάξεις την επιλογή ‘Προσωπικό φορητό σημείο πρόσβασης/Personal Hotspot’ σε ‘Off’.


1. Από την αρχική οθόνη της συσκευής και ανοίγοντας την περιοχή/tray όλων των εφαρμογών, κάνεις κλικ στη 'Διαχείριση Συνδέσεων/Manage Connections'.


2. Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξεις το ‘Φορητό Σημείο Πρόσβασης/Mobile Hotspot’.
Σημείωση: Για να ενεργοποιήσεις το Φορητό Σημείο Πρόσβασης/Mobile Hotspot πρέπει να έχεις ήδη προεπιλεγμένα το Wi-Fi και το Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας/Mobile Network.


3. Ακολούθως πρέπει να καταχωρήσεις τον κωδικό πρόσβασης/passwordγια το δίκτυό σου και στη συνέχεια να κάνεις κλικ στο ‘ΟΚ’.
Σημείωση:
Ο πιο πάνω κωδικός είναι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε άλλη συσκευή για να συνδεθεί στο εν λόγω δίκτυο.


4. Έπειτα πρέπει να διαβάσεις το μήνυμα Για το Φορητό Σημείο Πρόσβασης/About Mobile Hotspot και όταν τελειώσεις να κάνεις κλικ στο ‘ΟΚ’. 5. Το Φορητό Σημείο Πρόσβασης/Mobile Hotspot έχει ενεργοποιηθεί.


Για να το απενεργοποιήσεις πρέπει να μπεις μέσω της ‘Διαχείρισης Συνδέσεων/Manage Connections’ και να αφαιρέσεις την επιλογή για το Φορητό Σημείο Πρόσβασης/Mobile Hotspot.


6. Από τα ‘Διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα/Available Wireless Networks’ οποιασδήποτε άλλης συσκευής μπορείς να αναζητήσεις και να συνδεθείς στο εν λόγω δίκτυο καταχωρώντας τον κωδικό πρόσβασης που όρισες προηγουμένως.


1. Από το μενού της συσκευής σου κάνε κλικ στο εικονίδιο ‘Ρυθμίσεις/Settings’.


2. Στη συνέχεια κάνε κλικ στο ‘Κοινή χρήση Internet/Internet sharing’ για να ενεργοποιήσεις την επιλογή κοινή χρήση/Sharing.


3. Ακολούθως κάνε κλικ στη ρύθμιση/setup για να καταχωρήσεις το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου σου. Εξ ορισμού θα δεις ότι υπάρχει προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης τον οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για τη σύνδεση συσκευών στο δίκτυο το οποίο θα δημιουργήσεις. Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός για κάθε συσκευή Windows 8 αλλά αν θέλεις υπάρχει και η επιλογή αλλαγής του.


4. Τέλος πρέπει να αποθηκεύσεις τις όποιες αλλαγές με το να κάνεις κλικ στο κουμπί αποδοχής.


5. Το Φορητό Σημείο Πρόσβασης/Mobile Hotspot έχει ενεργοποιηθεί. Για να το απενεργοποιήσεις πρέπει να μπεις μέσω των ρυθμίσεων/settings της συσκευής σου και να αφαιρέσεις την επιλογή για την κοινή χρήση/Sharing κάτω από το ‘Κοινή χρήση Internet/Internet sharing’.


6. Από τα ‘Διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα/Available Wireless Networks’ οποιασδήποτε άλλης συσκευής μπορείς να αναζητήσεις και να συνδεθείς στο εν λόγω δίκτυο καταχωρώντας τον κωδικό πρόσβασης που όρισες προηγουμένως.


Developed by ZEBRA Consultants.
Powered by zeContent, zeCustomer and zeCommerce.