29 χρόνια εξειδίκευσης στην κινητή - 23 χρόνια συνεργασίας με τη Cyta

RED Family

RED Family

(από 2 μέχρι 6 μέλη)

RED Family

Γιατί να επιλέξω πρόγραμμα RED Family

Απλό

Ένας λογαριασμός, ένας ιδιοκτήτης, μία συνδρομή

Οικονομικό

Απεριόριστα Λεπτά & SMS για όλα τα μέλη

Ευέλικτο

Τα μέλη μοιράζονται τα ΜΒ ανάλογα με τις ανάγκες τους

Απόλυτος Έλεγχος

Έχω τον έλεγχο του λογαριασμού όλης της οικογένειας

Ισχύει για τα 2 αρχικά μέλη

€15 για κάθε επιπρόσθετο μέλος

Για μέχρι 6 μέλη

Ισχύει με 24μηνη δέσμευση

Developed by ZEBRA Consultants.
Powered by zeContent, zeCustomer and zeCommerce.