1974–2024 50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ – ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
1974–2024 50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ – ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ

Ασφάλιση Κινητού

Ο Αηλιώτης σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρία Progressive Insurance παρέχει ειδικά διαμορφωμένα πακέτα ασφάλισης κινητών συσκευών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών του.
Πακέτο Ασφάλισης BASIC PLUS SUPREME
ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ iPhones
Αξία συσκευής (€) €0-
€1000
€1001-
€1500
€1501-
€2000
€2001-
€2500
€0-
€1000
€1001-
€1500
€1501-
€2000
€2001-
€2500
€0-
€1000
€1001-
€1500
€1501-
€2000
€2001-
€2500
Τιμή ανά μήνα (€) €5,00 €7,50 €10,00 €15,00 €6,00 €9,00 €12,00 €18,00 €6,50 €10,00 €14,00 €20,00
Τιμή ανά έτος (€) €50,00 €75,00 €100,00 €150,00 €60,00 €90,00 €120,00 €180,00 €65,00 €100,00 €140,00 €200,00
iPhones
Αξία συσκευής (€) €0-
€1000
€1001-
€1500
€1501-
€2000
€2001-
€2500
€0-
€1000
€1001-
€1500
€1501-
€2000
€2001-
€2500
€0-
€1000
€1001-
€1500
€1501-
€2000
€2001-
€2500
Τιμή ανά μήνα (€) €5,00 €7,50 €10,00 €15,00 €6,50 €9,75 €13,00 €19,00 €7,00 €10,50 €15,00 €22,00
Τιμή ανά έτος (€) €50,00 €75,00 €100,00 €150,00 €65,00 €97,50 €130,00 €190,00 €70,00 €105,00 €150,00 €220,00
Τι καλύπτει το κάθε συμβόλαιο      
Οποιαδήποτε τυχαία ζημιά ή/και βλάβη στη συσκευή η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. 
Κάλυψη αξεσουάρ που έχουν καταστραφεί τυχαία ή από κακόβουλη ενέργεια ταυτόχρονα με την κινητή συσκευή με μέγιστο ποσό €50 χωρίς παρουσίαση απόδειξης.
Kάλυψη στο εξωτερικό (για μέγιστη συνολική χρήση εντός ενός έτους 30 ημέρες για συσκευές αξίας κάτω των 500 ευρώ και 90 ημέρες για συσκευές με αξία μεγαλύτερη των 500 ευρώ).  
Απαλλαγή (Excess) 5% επί της αξίας αγοράς της συσκευής για κάθε απαίτηση.
Μέγιστος αριθμός περιστατικών στα δύο χρόνια του συμβολαίου: 3 (εκ των οποίων μέγιστος αριθμός περιστατικών στο 1ο έτος 2).
Κάλυψη για κλοπή ή ληστεία ολόκληρης της συσκευής ή μερών αυτής.  
Κάλυψη για μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις μέχρι €1000 μετά από περιστατικά κλοπής (εφόσον γίνει καταγγελία στη Cyta εντός 24 ωρών για τερματισμό της σύνδεσης και στην αστυνομία εντός 72 ωρών).  
Κάλυψη για τυχαία απώλεια της συσκευής (1 περιστατικό κατά τη διάρκεια του συμβολαίου).    
Απαλλαγή (excess) 15% στην αξία αγοράς της συσκευής σε περίπτωση τυχαίας απώλειας.    
Για την εξασφάλιση ενός πακέτου ασφάλισης κινητής συσκευής, ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει το ΙΜΕΙ της συσκευής του. Απόκτησέ το Απόκτησέ το Απόκτησέ το

Σημειώσεις:
1. Για το κάθε ασφαλιστικό συμβόλαιο υπάρχει εφάπαξ τέλος χαρτοσήμανσης €2.
2. Η ασφάλιση της συσκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Όροι & Προϋποθέσεις

Developed by ZEBRA Consultants.
Powered by zeContent, zeCustomer and zeCommerce.