29 χρόνια εξειδίκευσης στην κινητή - 23 χρόνια συνεργασίας με τη Cyta

BLACK

BLACK


Απεριόριστα Λεπτά


Απεριόριστα SMS


Απεριόριστα GB

Μέγιστη διαθέσιμη

Ταχύτητα Mobile Internet

€50,00 /μήνα

  • self care cyta               
  • personal cloud cyta               
  • live sports cyta               

με €110 /μήνα - νέο smartphone μέχρι €720 ευρώ, κάθε 12 μήνες
με €120 /μήνα - νέο smartphone μέχρι €840 ευρώ, κάθε 12 μήνες
με €150 /μήνα - νέο smartphone μέχρι €1200, κάθε 12 μήνες

Developed by ZEBRA Consultants.
Powered by zeContent, zeCustomer and zeCommerce.