Ασφάλεια Android Τηλεφώνου

We cover all makes and models of Mobile/Smart Phones (Upto the value of €1000)

CLEVER Plan

Covers

Sum Insured upto €1000
Accidental Damage
Liquid Damage
Mechanical Breakdown
Malicious Damage
Accessory Cover ( € 50.00 )
Overseas Cover ( 30 Days )
Deductible per claim ( € 50.00 )
Unauthorised Calls
Theft
Accidental Loss
Deductible per claim Accidental Loss

Download: Terms & Conditions Sign up Monthly: € 5.00
  Sign up 12 Months: € 50.00

SMART Plan

Covers

Sum Insured upto €1000
Accidental Damage
Liquid Damage
Mechanical Breakdown
Malicious Damage
Accessory Cover ( € 100.00 )
Overseas Cover ( 60 Days )
Deductible per claim ( € 50.00 )
Unauthorised Calls ( Upto € 1000.00 )
Theft
Accidental Loss
Deductible per claim Accidental Loss

Download: Terms & Conditions Sign up Monthly: € 6.00
  Sign up 12 Months: € 60.00

GENIUS Plan

Covers

Sum Insured upto €1000
Accidental Damage
Liquid Damage
Mechanical Breakdown
Malicious Damage
Accessory Cover ( € 150.00 )
Overseas Cover ( 90 Days )
Deductible per claim ( €50.00 )
Unauthorised Calls ( Upto € 1000.00 )
Theft
Accidental Loss
Deductible per claim Accidental Loss ( € 75.00 )

Download: Terms & Conditions Sign up Monthly: € 6.50
  Sign up 12 Months: € 65.00
       
Πλήρωσε όπως σε βολεύει!

Copyright © 2021 Aeliotis - All rights reserved   |    Πολιτική προσωπικών δεδομένων    |    Όροι και Προϋποθέσεις    |    Παράδοση
Developed by ZEBRA Consultants.
Powered by zeContent, zeCustomer and zeCommerce.
}, 300); });